de Chr. Geref. Kerk in N. A. Zestig Jaren Van Strijd En Zegen (1918) 34,19 EUR*